0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม 21
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 21
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของสวนไทย สวนญี่ปุ่น และสวนบาหลี เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

สวนไทย
- ภาพรวมพัฒนาการของสวนไทย
- ลักษณะของสวนไทยแบบต่าง ๆ
- สวนธรรมชาติ
- สวนประดิษฐ์
ฯลฯ

สวนญี่ปุ่น
- ลักษณะทั่วไปและความเป็นมาของสวนญี่ปุ่น
- ประวัติความเป็นมา
- องค์ประกอบในการจัดสวนญี่ปุ่น
- การจัดสวนญี่ปุ่น
ฯลฯ

สวนบาหลี
- ลักษณะทั่วไปและความเป็นมาของสวนบาหลี
- ลักษณะและองค์ประกอบของสวนบาหลี
- การจัดสวนแบบบาหลีให้สอดคล้องกับพื้นที่และสภาพของสถานที่
- การนำบาหลีมาใช้ในประเทศไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167709147 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 144 x 207 x 12 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน