0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม 6
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ เสริมการเรียนรู้ เล่ม 6
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องของศิลปาชีพ หัตถกรรมพื้นบ้าน และตุ๊กตาไทย เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ชวนติดตามตลอดเล่ม

สารบัญ

ศิลปาชีพ
- ความหมายของศิลปาชีพ
- ความเป็นมาของแนวพระราชดำริ และการดำเนินงานก่อนตั้งเป็นมูลนิธิ
- การดำเนินงานภายหลังตั้งเป็นมูลนิธิแล้ว
- การจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ
ฯลฯ

หัตถกรรมพื้นบ้าน
- ลักษณะของหัตกรรมพื้นบ้าน
- ชนิดของหัตถกรรมพื้นบ้าน
- การอนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านให้อยู่คู่ไทย
- การพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านสู่สากลโลก

ตุ๊กตาไทย
- คุณค่าของตุ๊กตา
- รูปแบบตุ๊กตาไทย
- ความเป็นมาของตุ๊กตาไทย
- ประเภทของตุ๊กตาไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185996 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน