0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉ.เสริมการเรียนรู้ เล่ม 5
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน เเละสวนพฤกษศาสตร์ ทั้ง 3 เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจเรียนรู้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนังสือ80.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน "ฉบับเสริมการเรียนรู้" เพื่อเพิ่มเติมความรู้นอกห้องเรียน และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยจัดพิมพ์ในขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ก ให้พกพาสะดวก มีภาพประกอบสี่สีทั้งเล่ม สวยงาม บรรจุเรื่องน่ารู้ จำนวน 3 เรื่อง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน และสวนพฤกษศาสตร์ เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย

สารบัญ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- หลักการสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ศักยภาพของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ฯลฯ

สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
- ป่าชายเลน ระบบกันภัยชายฝั่งช่วยได้จริงหรือ
- เรามารู้จักป่าชายเลนกันดีกว่า
- สัตว์ในป่าชายเลนจัดสรรหน้าที่เเละบทบาทกันอย่างไร
- สายใยอาหารในป่าชายเลนส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้จริงหรือ
ฯลฯ

สวนพฤกษศาสตร์
- ความหมาย
- ประโยชน์ของสวนพฤกษศาสตร์
- ความสำคัญของสวนพฤกษศาสตร์
- องค์ประกอบหลักของสวนพฤกษศาสตร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185972 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน