0
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 34 (ปกแข็ง)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารภว่า.. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่าง ๆ โดยกว้างขวาง เป็นเหตุให้เกิดความรู้ ความคิด และความฉลาด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต
หนังสือ250.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 34 (ปกแข็ง)" ซึ่งคณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ช่วยกันจัดทำขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้มีสารานุกรมไทยเป็นชุด เน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย จัดทำโดยคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่าน เป็นการเพิ่มพูนและส่งเสริมความรุ้ขั้นพื้นฐานในวิชาการสาขาต่างๆ

    โครงการฯ ได้เรียบเรียงเนี้อหาของเรื่องต่าง ๆ เป็น 3 ระดับความรู้ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กรุ่นเล็กระดับหนึ่ง เด็กรุ่นกลางระดับหนึ่ง และเด็กรุ่นใหญ่ รวมทั้งผู้ใหญ่และผู้สนใจอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ได้เรียบเรียงเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ผู้อ่านแต่ละรุ่นหรือแต่ละระดับ และพิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดต่าง ๆ กัน แต่ละเรื่องเริ่มต้นด้วยเนื้อหาของเด็กระดับรุ่นเล็ก ถัดไปเป็นของระดับเด็กรุ่นกลาง สุดท้ายจึงเป็นของระดับเด็กรุ่นใหญ่และผู้ใหญ่ อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ใหญ่และเด็กรุ่นใหญ่ได้มีโอกาสอธิบายแก่เด็กรุ่นเล็กหรือรุ่นกลาง ให้มีความเข้าใจในเรื่องและเนื้อหาในกรณีที่เด็กรุ่นเล็กหรือเด็กรุ่นกลางไม่เข้าใจโดยถ่องแท้

    นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้พยายามจัดให้มีเนื้อเรื่องของสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อให้ผู้ที่สนใจเนื้อเรื่องในสาชาวิชาใดแล้ว ได้มีโอกาสอ่านหรืออ้างอิงเนื้อเรื่องในสาขาวิชาอื่น ๆ ประกอบไปด้วย เพื่อให้เกิดความหลากหลายของความรู้ ที่ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตามความต้องการ

สารบัญ

- เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- เพลงพื้นบ้าน
- ปริศราคำทายของไทย
- เครื่องประดับ
- หอยในทะเลไทย
- บริการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- พายุและฝนในประเทศไทย
- โรคพาร์กินสัน
- โรคฉี่หนู

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789748185842 (ปกแข็ง) 328 หน้า
ขนาด: 231 x 299 x 20 มม.
น้ำหนัก: 1410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน