0
สารานุกรมไทย ธรรมิกราชาธิคุณ +พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10
สารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
หนังสือ160.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเทิดพระเกียรติ เล่มนี้ ได้ประมวลหลักธรรมซึ่งพระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติอย่างครบถ้วน พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี และพระราชพิธีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้ดำรงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ คนไทยทั้งมวลจึงควรภาคภูมิใจ ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ไว้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญปฏิบัติบูชาถวายพระราชกุศลอย่างแท้จริง...

สารบัญ

ธรรมิกราชา
- การเข้ารับตำแหน่งประมุขของประเทศ
- หลักธรรมที่พระราชาหรือพระมหากษัตริย์ทรงพึงปฏิบัติ
ฯลฯ

พระราชกรณียกิจด้านการสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณี
- พระราชกรณีกิจในด้านการศาสนา
- พระราชกรณีในด้านการอนุรักษ์ และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย

พระราชพิธีในพระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชพิธีประจำ
- พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทางพระพุทธศาสนา
- พระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญเพื่อเป็นาการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่มีพระมหากรุณาธิคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
ฯลฯ

พระราชพิธีพิเศษ
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167709185 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 15 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทส
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน