0
ลด 15%
สารและปฏิกิริยา : ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ
หนังสืออ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝึกคิดเชื่อมโยง ฝึกคิดวิเคราะห์ และฝึกนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รับรางวัลหนังสือเยาวชนยอดเยี่ยมแห่งเกาหลีใต้
หนังสือ225.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สารและปฏิกิริยา : ชุด เก่งวิทย์ด้วยตัวเองจนคุณครูตกใจ" เล่มนี้ อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับสารและปฏิกิริยาทางเคมี โดยเกริ่นตั้งแต่เรื่องธาตุ จำนวนอะตอม กฎทรงมวลของสสาร การทำปฏิกิริยาด้วยอัตราส่วนที่เท่ากัน กฎสัดส่วนคงที่ ประเภทของปฏิกิริยาทางเคมี อิเล็กตรอนและพันธะเคมี อัตราเร็วของปฏิกิริยา ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ อีกทั้งยังเสริมความเข้าใจด้วยเนื้อหาของปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน มีแผนผังสรุปเนื้อหา กิจกรรมและการทดลองให้เด็กได้ฝึกทักษะการตั้งคำถาม สังเกต และลงมือทำ พร้อมแบบฝึกหัดท้ายเล่มเพื่อทบทวนความรู้ ด้วยตัวอย่างข้อสอบที่จะช่วยให้มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นขึ้น!

สารบัญ

1. อะตอม ธาตุ และโมเลกุล
2. จำนวนอะตอมไม่เปลี่ยนแปลง - กฎทรงมวล
3. การทำปฏิกริยาด้วยอัตราส่วนที่เท่ากัน - กฎสัดส่วนคงที่
4. ประเภทของปฏิกิริยาเคมี
5. อิเล็กตรอนร่วมกัน - พันธะเคมี
6. เข็นครกขึ้นเขา - อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
7. ปฏิกริยาเคมีในร่างกาย
8. รอบตัวเรามีปฏิกิริยาเคมีอะไรบ้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. ครอบคลุมเนื้อหา ม.ต้น ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง
2. แยกจุดสำคัญ โดยใช้สีสันและขนาดกระตุ้นความเข้าใจ
3. แบบทดสอบทบทวนสุดเข้มข้นกรอบเสริมความรู้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160445462 (ปกอ่อน) 208 หน้า
ขนาด: 172 x 225 x 9 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
ชื่อเรื่องต้นฉบับMastering Elementary Science : Material and Its Reaction
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Sungwoo Publishing Co.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน