0
สาวกฝ่ายจิตวิญญาณ
หลักการในการติดตามพระคริสต์ สำหรับคริสเตียนทุกคน
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจว่า พระคริสต์ไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นเพียงผู้เชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ทรงเรียกให้เราเป็น "สาวก" ของพระองค์ด้วย ในหนังสือเล่มนี้ "เจ. ออสวอลด์ แซนเดอร์ส" ได้กล่าวถึงมาตรฐานและแนวทางการดำเนินชีวิตสาวกด้วยถ้อยคำที่ท้าทายและหนุนใจ โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น สาวกในอุดมคติ หลักฐานการเป็นสาวก บททดสอบการเป็นสาวก ชีวิตแห่งการอธิษฐานของสาวก สิทธิของสาวก และพลังของสาวก

    "สาวกฝ่ายจิตวิญญาณ" จึงไม่ใช่หนังสือที่มีไว้เฉพาะสำหรับผู้รับใช้ นักศึกษาพระคริสตธรรม หรือศิษยาภิบาล แต่เป็นหนังสือสำหรับคริสเตียนทุกคนที่ต้องการจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ นอกจากนี้ ท้ายเล่มยังมีคำถามเพื่อการศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับศึกษาส่วนตัวและศึกษาร่วมกันเป็นกลุ่มอีกด้วย

สารบัญ

1. สาวกในอุดมคติ
2. เงื่อนไขการเป็นสาวก
3. หลักฐานการเป็นสาวก
4. บททดสอบการเป็นสาวก
5. จอมเจ้านายของสาวก
6. หุ้นส่วนของสาวก
7. ความเป็นผู้รับใช้ของสาวก
8. ความมุ่งมั่นปรารถนาของสาวก
9. ความรักของสาวก
10. ความเป็นผู้ใหญ่ของสาวก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749579930 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 144 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กนกบรรณสาร
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
ชื่อเรื่องต้นฉบับSpiritual Discipleship
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Moody Publishers
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน