0
สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
อธิบายเกี่ยวกับคำฟ้องในแง่มุมต่าง ๆ การเพิ่มตัวอย่างคำฟ้องที่มีความสำคัญและเกิดคดีความมากขึ้นในปัจจุบัน อาทิ คดีเบิกเงินเกินบัญชี ค่าเช่าซื้อ คดีสถาบันการเงิน ตลอดจนคดีทางการค้าระหว่างประเทศ
หนังสือ779.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สำนวนคำฟ้อง คดีแพ่ง (เรียงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)" เล่มนี้ อธิบายเกี่ยวกับคำฟ้องในแง่มุมต่าง ๆ การเพิ่มตัวอย่างคำฟ้องที่มีความสำคัญและเกิดคดีความมากขึ้นในปัจจุบัน อาทิ คดีเบิกเงินเกินบัญชี ค่าเช่าซื้อ คดีสถาบันการเงิน ตลอดจนคดีทางการค้าระหว่างประเทศ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

สำนวนคำฟ้องคดีแพ่ง
- ข้อความเบื้องต้น
- การบรรยายฟ้อง
- ข้อสังเกตในการบรรยายฟ้อง
- ตัวอย่างแนววินิจฉัยของศาลเกี่ยวกับการบรรยายฟ้อง
- ละเมิด, เรียกทรัพย์คืน
ฯลฯ

ส่วนที่เพิ่มเติมในการพิมพ์ครั้งที่ 4
- โอนสิทธิ เรียกร้อง ค้ำประกัน
- ผิดสัญญา
- ผิดสัญญา ละเมิด เรียกเงินคืน
- ลาภมิควรได้
- ละเมิด เรียกค่าเสียหาย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167242781 (ปกอ่อน) 906 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 41 มม.
น้ำหนัก: 1545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์บัณฑิตอักษร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน