0
สำนวนน่ารู้ หัว-หู จรดเท้า : รู้เขา-เข้าใจเราด้วยสำนวนอังกฤษ-ไทย
เขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะของคนและได้นำมาเปรียบเทียบกับสำนวนไทย
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สำนวนน่ารู้ หัว-หู จรดเท้า : รู้เขา-เข้าใจเราด้วยสำนวนอังกฤษ-ไทย" เล่มนี้ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะของคนและได้นำมาเปรียบเทียบกับสำนวนไทยที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้ทั้งสำนวนเขาและเข้าใจสำนวนเราไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ ยังได้ยกตัวอย่างประโยคที่ใช้สำนวนนั้น ๆ ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง โดยได้เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับที่มาของสำนวนด้วยการสอดแทรกเรื่องราวทั้งที่เป็นประวัติศาสตร์ อันน่าจดจำ วรรณคดี วรรณกรรม บุคคลสำคัญ ประเพณี วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต กีฬา การละเล่น และนิทานซึ่งจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการอ่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

สารบัญ

- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "หัว" (head)
- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "หน้า" (face)
- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "ตา" (eye)
- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "หู" (ear)
- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "จมูก" (nose)
- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "ปาก" (Lip/mouth)
- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "ฟัน" (teeth)
- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "ลิ้น" (tongue)
- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "คาง" (chin)
- หมวดอวัยวะเกี่ยวกับ "คอ" (neck)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339786 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 147 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน