0
สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
อ่านสำนวนอังกฤษและสำนวนไทย ทั้งสำนวนใหม่และสำนวนเก่า สำนวนที่สุภาพและไม่สุภาพ การรู้จักความหมายของสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในสองภาษาและวิธีใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในชีวิตประจำวัน เราจะได้ยิน ได้ฟัง และได้อ่านสำนวนอังกฤษและสำนวนไทย ทั้งสำนวนใหม่และสำนวนเก่า สำนวนที่สุภาพและไม่สุภาพ การรู้จักความหมายของสำนวนต่าง ๆ ที่ใช้ในสองภาษาและวิธีใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น หนังสือ "สำนวนอังกฤษและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกที่บอกให้ผู้อ่านได้รู้ว่า "เพชรน้ำหนึ่ง"  "สิบเบี้ยใกล้มือ" ตรงกับสำนวนอังกฤษอย่างไร "an old flame"  "the apple of someone’s eye" ตรงกับสำนวนไทยอย่างไร พร้อมด้วยคำอธิบายสำหรับการใช้สำนวนนั้น ๆ

    หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผู้ที่สนใจวิชาแปล ไม่ว่าจะแปลอังกฤษเป็นไทย หรือแปลไทยเป็นอังกฤษ รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาคนอังกฤษ อเมริกัน และคนไทย

สารบัญ

- สำนวนประเภทที่หนึ่ง
- สำนวนประเภทที่สอง
- สำนวนประเภทที่สาม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336273 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 14 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน