0
สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เล่ม 1-2 (อักษร A-Z) (Book Set : 2 เล่ม)
หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ค้นคว้าวิจัย และรวบรวมสำนวนเยอรมันพร้อมคำอธิบายสำหรับผู้เรียนชาวไทยที่เรียนเยอรมันต้องรู้ พร้อมยกตัวอย่างประกอบ มีข้อมูลตัวอย่างการใช้จริงโดยเลือกเฉพาะตัวอย่างที่เข้าใจง่าย
หนังสือ617.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน" เล่มนี้ ได้รวบรวมสำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเป็นหลักสำคัญ ส่วนคำหรือวลีในภาษาไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกับสำนวนเยอรมันแต่ไม่มีการระบุว่าเป็นสำนวนไทยจากหนังสืออ้างอิง เช่น ราชบัณฑิตยสถาน เป็นต้น คำหรือวลีในภาษาไทยนั้น ๆ ก็มักจะไม่ได้รับการพิจารณานำมาลงในที่นี้ ในส่วนของการจัดเรียงนั้น มีการจัดเรียงสำนวนเยอรมันตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ A-Z ข้อมูลต่าง ๆ ที่ระบุในสำนวนเยอรมันแต่ละสำนวนที่ยกมา ได้แก่ ความหมายของสำนวนเยอรมัน ตัวอย่างการใช้ (ถ้ามี) ตามด้วยสำนวนไทยที่มีความหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับสำนวนเยอรมัน คำอธิบายเกี่ยวกับสำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่คล้ายคลึงกันนั้น ถ้ามีสำนวนเยอรมันอื่นที่ใช้ในความหมายใกล้เคียงจะมีการระบุในที่นี้ด้วย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338925 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 192 x 236 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1050 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน