0
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ ชุดเจาะข้อสอบพร้อมสรุปและเฉลย
ประกอบด้วย ความรู้ในหลักวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริเป็นประมุข ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่นกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ฯลฯ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ ชุดเจาะข้อสอบพร้อมสรุปและเฉลย โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ในหลักวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริเป็นประมุข ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่นกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พร้อมแบบทดสอบ และแนวข้อสอบที่หลากหลาย โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ความเป็นมาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์
- อำนาจหน้าที่
- โครงสร้างองค์กร
- การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สรุปประเด็นสำคัญ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สนง กกต.)
- ความหมายของตราสัญลักษณ์ กกต.
- ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801135 (ปกอ่อน) 258 หน้า
ขนาด: 205 x 293 x 15 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน