0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงาน เจาะข้อสอบพร้อมเฉลย
ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงาน ธุรการ ปฏิบัติงาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ งานสารบรรณและงานพัสดุ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- งานธุรการ งานสารบรรณ สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
- แบบฟอร์มหนังสือราชการแบบต่าง ๆ
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แบบสรุป
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง รถราชการ พ.ส.2529
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ระเบียบกรุงเทพกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และตรวจเงิน พ.ศ.2555
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163801012 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 208 x 285 x 13 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน