0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบจากสนามสอบจริง
เจาะข้อสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสำนักรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สรุปเนื้อหาและเฉลยข้อสอบจากสนามสอบจริง หลักสูตรการสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถทั่วไป พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบสำนักรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่น ๆ อีกมากมาย อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกประเด็นที่ออกสอบ พร้อมรวมแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีการเฉลยคำตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- กองตรวจคนเข้าเมือง
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
- แนวข้ออบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบอนุกรม พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย พร้อมเฉลย

การประยุทธ์วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง พร้อมเฉลย
- แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ พร้อมเฉลย
ฯลฯ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ การใช้โปรแกรม Microsoft Word
- แนวข้อสอบ Microsoft Excel
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163800800 (ปกอ่อน) 278 หน้า
ขนาด: 202 x 285 x 20 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์แคมปัสแอนด์ ช้างน้อย, หจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน