0
สำรวจพระคัมภีร์เดิม
"ดร.พอล เบนแวร์" ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยคุณให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของพระคัมภีร์เดิม ท่านได้วิเคราะห์หนังสือแต่ละเล่ม เพื่อดึงรายละเอียดที่สำคัญ ๆ ออกมา เพื่อให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้น
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พอล เบนแวร์" กล่าวว่า "ผู้คนคงจะไม่เข้าใจพระคัมภีร์ใหม่อย่างถูกต้อง หากเนื้อหาในพระคัมภีร์เดิมยังเป็นความลึกลับอยู่" คริสเตียนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบ ความเป็นเอกภาพหรือขั้นตอนของพระคัมภีร์เดิม เราสามารถเล่าเรื่องโมเสส โนอาห์และดาวิดได้ แต่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร และเราก็ไม่ค่อยประทับใจหลักคำสอนของพระคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ 39 เล่ม ตั้งแต่ปฐมกาลถึงมาลาคี แต่พระคัมภีร์เดิมไม่ใช่สิ่งลึกลับหรือหนังสือที่ก่อให้เกิดความสับสน

    "ดร.พอล เบนแวร์" ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยคุณให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของพระคัมภีร์เดิม ท่านได้วิเคราะห์หนังสือแต่ละเล่ม เพื่อดึงรายละเอียดที่สำคัญ ๆ ออกมา ถ้าคุณอยากจะเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้มากขึ้น หนังสือ "สำรวจพระคัมภีร์เดิม" ควรจะเป็นหนังสือเล่มแรกที่คุณจะเริ่มศึกษา

สารบัญ

ตอนที่ 1 บทนำและภาพรวม
ตอนที่ 2 หนังสือเล่มที่เป็นรากฐาน
ตอนที่ 3 หนังสือกวีนิพนธ์
ตอนที่ 4 หนังสือผู้พยากรณ์

หนังสือผู้พยากรณ์กลุ่มที่ 1 ผู้พยากรณ์ในช่วงอาณาจักรแบ่งแยก
หนังสือผู้พยากรณ์กลุ่มที่ 2 การพยากรณ์ในช่วงอาณาจักรเดียว
หนังสือผู้พยากรณ์กลุ่มที่ 3 การพยากรณ์ในช่วงของการตกเป็นเชลย
หนังสือผู้พยากรณ์กลุ่มที่ 4 ผู้พยากรณ์หลังจากการตกไปเป็นเชลย

- ข้อสังเกตสำหรับหัวข้อพิเศษต่าง ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167655451 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์คริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
ชื่อเรื่องต้นฉบับOld Testament Survey
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน