0
สำรวจพื้นที่ทางสังคม : อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน
เพื่อสำรวจองค์ความรู้อันหลากหลาย จัดกลุ่มและวิเคราะให้เห็นถึงที่มาของชุดความรู้ต่าง ๆ ที่มีต่อแนวคิด "พื้นที่ทางสังคม" (Social Space) เพื่อขยายความรู้สู่มิติของพื้นที่ทางสัมคมในลักษณะอื่น ๆ
หนังสือ456.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "พื้นที่ทางสังคม" แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาในศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาพื้นที่ทางกายภาพอย่างละเอียดอ่อนมากขึ้น ไม่ได้เพ่งพิจารณาจากแง่มุมของการออกแบบ หรืองานใช้สอย แต่พิจารณาลึกลงไปในส่วนของผู้ใช้ คนที่อยู่อาศัยในนั้น หรือคนที่มีส่วนร่วมในพื้นที่นั้น ๆ งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการสำรวจ แยกแยะ จัดกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่างหลากหลายของแนวคิดที่ว่าด้วย "พื้นที่ทางสังคม" ที่มิได้มีหนึ่งเดียว มิได้มีแนวทางในการเข้าไประบุ อธิบาย คลี่คลายถึงที่มาที่ไป การก่อรูปและการดำเนินไปของพื้นที่ทางสังคม

    หนังสือ "สำรวจพื้นที่ทางสังคม : อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน" เล่มนี้ เป็นผลงานภายใต้ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจองค์ความรู้อันหลากหลาย จัดกลุ่มและวิเคราะห์ให้เห็นถึงที่มาของชุดความรู้ต่าง ๆ ที่มีต่อแนวคิด "พื้นที่ทางสังคม (Social Space)" เพื่อขยายความรู้สู่มิติของพื้นที่ทางสังคมในลักษณะอื่น ๆ และเพื่อสังเคราะห์ภาพรวมให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างในระดับกรอบวิธีคิด และการนำไปสู่การขยายองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีที่เกิดจากศึกษาความหลากหลายของมโนทัศน์ ที่ว่าด้วย "พื้นที่ทางสังคม" 

สารบัญ

- บทนำ : ภาพร่างของพื้นที่ทางสังคม
- กระบวนการสรรสร้างพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและเอื้อให้เกิดพื้นที่ทางสังคม : กรณีศึกษาชุมชนย่านคลองบางหลวง
- จังหวะชีวิตเมืองและพื้นที่ทางสังคมของชุมชนละแวกบ้านในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่
- จากแนวคิด "การฟื้นฟูย่านเกย์" สู่ "การก่อตัวของพื้นที่เควียร์" : กรณีศึกษาย่านอารีย์-ประดิทพัทธ์ในกรุงเทพมหานคร
- กรุงเทพมหานครผสมผสานพันทาง : สภาวะอัตวิสัยและภาพตัวแทนของเมือง ในภาพยนต์ไทยที่กำกับโดยผู้กำกับชาวเอเชียตะวันออก
- การค้าขายอาหารริมทางในย่านศาลายา-นครปฐม : ปฏิบัติการเชิงพื้นที่การผลิตสร้างพื้นที่ทางสังคม และความเป็นเมืองในชีวิตประจำวัน
- ฮาลาล-แลนด์ : การอุบัติและภาพตัวแทนของสถาปัตยกรรมร้านอาหารนานาชาติของชาวไทยมุสลิม : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองย่านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
- ปฏิบัติการเชิงพื้นที่และภาพตัวแทนบนพื้นที่เมืองของกลุ่มดิจิทัลโนแมด บนกรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่
- บทสังเคราะห์ : สำรวจพื้นที่ทางสังคม : อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164860476 (ปกอ่อน) 568 หน้า
ขนาด: 165 x 241 x 33 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศยาม, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน