0
สำรวจโลกของพืช : ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สนุกไปกับการสำรวจโลกของพืช เรียนรู้ส่วนประกอบและหน้าที่ต่าง ๆ ของพืช การเจริญเติบโตของพืชที่เริ่มจากเมล็ดงอกรากไปจนถึงดอกสู่ผล รู้จักประโยชน์และคุณค่าของพืช ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงฯ
หนังสือ92.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สำรวจโลกของพืช : ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4" เล่มนี้ นักเรียนจะได้สนุกไปกับการสำรวจโลกของพืช เรียนรู้ส่วนประกอบและหน้าที่ต่าง ๆ ของพืช การเจริญเติบโตของพืชที่เริ่มจากเมล็ดงอกรากไปจนถึงดอกสู่ผล รู้จักประโยชน์และคุณค่าของพืช ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น

    นอกจากนี้ นักเรียนยังจะได้ร่วมกิจกรรมใหม่ที่ท้าทายความสามารถผ่านการทดลองถ่ายภาพกำลังขยายสูงด้วยอุปกรณ์ Smart lens ในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ พร้อมชมคลิปวิดีโอตัวอย่างการทดลองและรูปภาพประกอบต่าง ๆ ผ่านการสแกน QR code ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน และสร้างสรรค์ต่อยอดองค์ความรู้อันจะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักคิด นักค้นคว้า นักทดลอง และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

สารบัญ

- ส่วนประกอบของพืช
- การจำแนกพืช
- เนื้อหา เรื่อง ราก
- เนื้อหา เรื่อง ลำต้น
- เนื้อหา เรื่อง ใบ
- เนื้อหา เรื่อง ดอก
- เนื้อหา เรื่อง ผล
- เนื้อหา เรื่อง เมล็ด
- สรุปและทบทวนการเรียนรู้

ข้อมูลเพิ่มเติม

- สแกน QR Code ชมภาพและคลิปวิดีโอการทดลองได้ในเล่ม

คำนิยม
ในนามของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม ขอขอบคุณคณาจารย์ผู้จัดทำที่ได้อุทิศเวลาเสียสละแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาและสร้างสรรค์ชุดกิจกรรมนี้ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่าต่อการทำให้ชุดกิจกรรมนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากผู้ที่นำชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ไปใช้ มีข้อเสนอแนะใด ๆ อันเป็นประโยชน์ คณาจารย์ผู้จัดทำและโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม น้อมรับเพื่อนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ด้วยความขอบคุณยิ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร บัวพูล- ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339762 (ปกอ่อน) 84 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 5 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน