0
สิทธารถะ : Siddhartha (ปกแข็ง)
สิทธารถะ บรรลุธรรมพบความสงบ เพราะเขาเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้ของตน เรียนรู้จากกัลยาณมิตร และเรียนรู้จากแม่น้ำ..
ผู้แปล สดใส
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สิทธารถะ" บรรลุธรรมพบความสงบ เพราะเขาเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้ของตน เรียนรู้จากกัลยาณมิตร และเรียนรู้จากแม่น้ำ..

    "สิทธารถะ" เป็นเรื่องราวการออกบวชของมานพสองสหายจากตระกูลพราหมณ์ คือ "สิทธารถะ" กับ "โควินทะ" ทั้งคู่ได้บำเพ็ญพรตมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาสัจธรรม กระทั่งได้พบพระพุทธเจ้า "โควินทะ" ตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนา แม้ตั้งใจปฏิบัติและยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ แต่หาได้ตระหนักในสัจธรรม เข้าถึงการบรรลุธรรมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ ในขณะที่ "สิทธารถะ" ปฏิเสธที่จะเดินตามรอยพระพุทธองค์ เขาได้หันไปเรียนรู้ในทางโลก แสวงหาธรรมและสัจธรรมและสัจจะด้วยวิถีทางของเขาเอง แต่กลับบรรลุธรรมที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุด..

สารบัญ

ภาค หนึ่ง
- บุตรพราหมณ์
- อยู่กับสมณะ
- พระสมณโคดม
- ตื่นจากความหลับ

ภาค สอง
- กมลา
- ท่ามกลางหมู่ชน
- วัฏสงสาร
- ริมฝั่งแม่น้ำ
- คนแจวเรือจ้าง
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- นวนิยายนักเขียนรางวัลโนเบลชาวเยอรมัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159725 (ปกแข็ง) 200 หน้า
ขนาด: 130 x 194 x 19 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
ชื่อเรื่องต้นฉบับSiddhartha
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน