0
สิทธิประโยชน์ภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก
หนังสือสิทธิประโยชน์ภาษีอากร เล่มแรกของประเทศไทย ที่ให้ความรู้เชิงปฏิบัติ เพื่อลดต้นทุนสินค้าและเพิ่มกำไร
หนังสือ56.05 บาท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169173229 (ปกอ่อน) 100 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 5 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล, บจก. (อีบีซีไอ)
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน