0
สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา
รวบรวมองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไว้อย่างกระชับรอบด้าน
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงคำขวัญกลวงเปล่าที่ถูกหยิบยกมาอวดโอ้บนเวทีการเมืองโลกหรือเป็นข้อเรียกร้องจริงจังเพื่อแก้ไขความอยุติธรรมทั้งปวงสำหรับมนุษยชาติ สิทธิมนุษยชนเป็นของแปลกปลอมจากโลกตะวันตกที่เหยียบย่ำวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือเป็นพลังสากลที่ปลุกผู้คนให้ลุกขึ้นต่อต้านความไม่เป็นธรรมและการดูหมิ่นศักดิ์ศรีภายในประเทศ สิทธิมนุษยชนเป็นเพียงข้ออ้างที่ใช้กลบเสียงของคนส่วนใหญ่หรือเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับเผด็จการโดยเสียงข้างมาก

    "สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา" โดย "แอนดรูว์ แคลปแฮม" ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศแห่ง Graduate Institute of International and Development Studies จะชวนเราสำรวจข้อถกเถียงดังกล่าว พร้อมเปิดประตูความรู้สู่โลกสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่รากทางความคิดและพัฒนาการของสิทธิมนุษยชน รวมถึงฉายภาพสิทธิมนุษยชนที่รวมองคาพยพของสิทธิหลากหลายประเภท อาทิ สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในอาหาร สุขภาพ การศึกษา เป็นต้น

    หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงรวบรวมองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไว้อย่างกระชับรอบด้าน แต่ยังชี้ให้เห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในฐานะพลังทางศีลธรรมและเครื่องมือทางกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสร้างสังคมที่ผู้คนมีเสรีภาพในการพัฒนาตนเองอย่างเสมอภาค… ซึ่งคนทั่วโลกยังอยู่ห่างไกลจากเป้าหมายนี้มากนัก

สารบัญ

1. พินิจเรื่องสิทธิ
2. ความเป็นมาของการพัฒนาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
3. นโยบายต่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและบทบาทของสหประชาชาติ
4. การทรมาน
5. การลิดรอนชีวิตและเสรีภาพ
6. การถ่วงดุลสิทธิ-ฟรีสปีชและความเป็นส่วนตัว
7. อาหาร การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และงาน
8. การเลือกประติบัติและความเท่าเทียม
9. โทษประหารชีวิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167885346 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 118 x 186 x 18 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์openworlds, สนพ.
ชื่อเรื่องต้นฉบับHuman Rights : A Very Short Introduction
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Oxford University Press
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน