0
สิทธิ และ เสรีภาพ ในประวัติิิศาสตร์การเมืองไทย : Freedom and Rights in Thai Political History
มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอคำอธิบายในแนวคิดมโนทัศน์หลักๆ อย่างกะทัดรัด เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นความสนใจและให้ความเข้าใจในลักษณะพื้นฐานกว้างๆ แก่นักศึกษาและผู้สนใจในประเด็นและหัวข้อนั้นๆ ได้
หนังสือ171.00 บาท
e-books(PDF) ?150.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้หยิบยกคำว่า "สิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์การเืมืองไทย" ซึ่งเป็นการขยายคำศัพท์คำว่าสิทธิและเสรีภาพ ผ่านมุมมองของนักประวัติศาสตร์ ที่พิจารณาจากประวติศาสตร์การเมืองไทย สิทธิและเสรีภาพเป็นคำที่การกล่าวถึงมาโดยตลอดช่วงเวลากว่าครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการเน้นข้อมูลเรื่องสิทธิและเสรีภาพย้อนไปยังประวัติศาสตร์ เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นภาพชัดเจนของการเมืองไทยอย่างแท้จริง!

สารบัญ

1. ปัญหาและข้อคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมือง
2. ความหมายของเสรีภาพในบริบททางการเมือง
3. ความคิดว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในประวัติศาสตร์สังคมไทยสยาม
4. การเคลื่อนไหวในความคิดเรื่องสิทธิ
5. แนวความคิดเรื่องสิทธิของนักคิดไทยกระแสหลัก
6. ความคิดสมัยใหม่ของสิทธิและเสรีภาพ
7. กำเนิดคำ "เสรีภาพ"
8. กำเนิด "ไทย" ไม่ใช่ "ทาส"
9. สิทธิเสรีภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน
10. สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
11. จากสิทธิและเสรีภาพถึงสิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์สากล
12. สรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163140616 (ปกอ่อน) 218 หน้า
ขนาด: 120 x 185 x 10 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน