0
สิ่งที่สูงกว่าเงิน : More Than Money
อะไรคือสิ่งที่สูงกว่าเงิน...ถ้ามีสิ่งที่สูงกว่าเงิน แล้วชีวิตนี้จะมีรูปแบบเป็นอย่างไร
ผู้เขียน ว.วชิรเมธี
หนังสือ204.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "หากเงินไม่ใช่สิ่งสูงสุด แล้วมนุษย์จะแสวงหาสิ่งใด" ทุกวันนี้เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ที่เราต่างมุ่งมั่นทํางานกัน ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน พอมีเงินแล้วก็ทําให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น แต่ในโลกนี้ที่มีคนมากมายเป็นล้นพ้นประมาณ ทําไมบางคนยิ่งมีเงินมาก กลับยิ่งมีภาระมากตามไปด้วย แล้วอะไรล่ะ คือ "สิ่งที่สูงกว่าเงิน" คําตอบของคําถาม อยู่ภายในหนังสือเล่มนี้! เป็นผลงานของ "ว.วชิรเมธี" ที่ได้นํามาปรับปรุงใหม่โดยเพิ่มเติมเนื้อหามากขึ้น ซึ่งจะทําให้เราตระหนักได้ว่า เมื่อมีเงินแล้ว เราต้องมีคุณภาพชีวิตและจิตใจที่ดีตามมาด้วยในทุก ๆ ด้าน

สารบัญ

ภาค 1 สิ่งที่สูงกว่าเงิน
- ได้เกิดมาเป็นคน
- ได้ยลพระพุทธศาสนา
- มีกัลยาณมิตร
ฯลฯ

ภาค 2 พลังของการให้
- เปลี่ยนทุนเป็นธรรม
- ต้นแบบผู้ทำความดี
- นักให้ผู้ใจบุญ
- สู่วิถีที่สูงกว่าเงิน

ภาค 3 พรดี 4 ประการ
- อายุยืนยาว
- ผิวพรรณผุดผ่อง
- สุขกาย สุขใจ
- ร่างกายแข็งแรง

ภาค 4 ความสุขแสนประเสริฐ
- กามสุข
- สมาธิสุข
- นิพพานสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

- นักเขียนที่มีผลงานขายมากกว่า 5 ล้านเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169313687 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 129 x 186 x 10 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ยูรีด, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน