0
สีน้ำภาคปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)
เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาของผู้เขียน ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือปฏิบัติงาน โดยมีความแตกต่างจากหนังสือสีน้ำทั่วไป
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สีน้ำภาคปฏิบัติ (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ อาจแตกต่างจากหนังสือสีน้ำทั่วไป โดยจะไม่มีเนื้อหาพื้นฐานทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบ การเลือกมุม เพราะหนังสือสีน้ำทั่วไปจะมีคำอธิบายอยู่มากแล้ว ซึ่งในเล่มนี้จะมุ่งเน้นเรื่องของการปฏิบัติงานสีน้ำที่นำไปใช้ในการได้จริง นำเสนอข้อมูลปัญหาระหว่างการทำงาน ข้อห้ามในการปฏิบัติ รวมทั้งอธิบายขึ้นขั้นตอนการวาดภาพอย่างละเอียด ตลอดจนการผสมสี ปริมาณของสีกับน้ำที่ใช้ระบาย และรายละเอียดของเนื้อหาต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจการระบายสีน้ำ

สารบัญ

- การเขียนภาพสีน้ำ
- ลักษณะของการระบายสีน้ำ
- วิธีการระบายสีน้ำ
- สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการระบายสี
- วัสดุอุปกรณ์

แบบฝึกหัด
- ส้ม
- กล้วย
- หุ่นนิ่งผลไม้
- ดอกเบญจมาศ
- ดอกบัว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164281554 (ปกอ่อน) 64 หน้า
ขนาด: 169 x 237 x 4 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน