0
สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางอาเซียน -สหภาพยุโรป -เอเชีย : Colourful Multicultures of ASEAN, European Union and Asia
ต้องการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับอาเซียน อันจะเกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างของประชาคมอาเซียนอันเป็นโครงการภูมิภาคร่วมกันของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางอาเซียน -สหภาพยุโรป -เอเชีย : Colourful Multicultures of ASEAN, European Union and Asia" เล่มนี้ ได้ครอบคลุมพื้นที่ในอาเซียน สหภาพยุโรป และประเทศในเอเชียที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงอันเกิดจากความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม สีสันความเป็นพหุวัฒนธรรมในหนังสือเล่มนี้จึงเกิดจากเนื้อเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอดออกมา รวมไปถึงมุมมอง ภาษา และเทคนิคการเขียนที่แตกต่าง

สารบัญ

ภาค 1 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางอาเซียน
- อุษาคเนย์/อาเซียนกับพหุวัฒนธรรมในโลกมิวเซียมไทเป
- ริมน้ำคาน ณ หลวงพระบาง
- ดินแดนเชียงขวางกับภูช้าง
ฯลฯ

ภาค 2 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางสหภาพยุโรปและรัสเซีย
- รอยทางวัฒนธรรม Currywurst
- ว่าด้วย "หัวใจ" ของโชแปง
- Soundtrack of Hitler's Life : ดนตรีอะไรที่เป็นอารยัน
ฯลฯ

ภาค 3 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางเอเชีย
- ส้วมญี่ปุ่นอิเล็กทรอนิกส์ : นวัตกรรมการออกแบบเพื่อมวลชน
- ธนาคาร 7 : นวัตกรรมธุรกรรมทางการเงินในสังคมพหุภาษา
- ฮ่องกง ตึกสูง รถราง สินค้าแบรนด์เนม และ Michelin Stars
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164432024 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 144 x 210 x 19 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์พหุวัฒนธรรมอาเซียน, โครงการศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน