0
ลด 15%
สี่สหายเรียนรู้ ชุด สาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย "หนูเป็นพลเมืองโลก"
นิทานชุดสาระที่ควรเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 4 สาระ ท้ายเรื่องมีคำถามชวนคิด เรียนรู้ภาษาผ่าน คำกลอนจดจำง่าย
ผู้เขียน มนฤดี ทองกลอย
หนังสือ63.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เด็กรู้จักตนเอง มีอิสระทางความคิด การแสดงออก รักษาสิทธิ์ของตนและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่นว่าแต่ละคนมีความเหมือนและแตกต่างทางความคิด วัฒนธรรม เคารพและยอมรับซึ่งกันและกัน ตระหนักรู้คุณค่าของตนเองในฐานะพลเมืองโลก ทําตามกฎ กติกา รู้จักหน้าที่ ความเป็นประชาธิปไตย รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม พลเมืองโลกที่ดี รู้หน้าที่ มีน้ำใจ มีจิตอาสา ด้วยความเต็มใจและความสามัคคี เพื่อให้สังคมพัฒนา อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164674417 (ปกอ่อน) 26 หน้า
ขนาด: 203 x 252 x 3 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์Hello Kids, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน