0
สืบสายลายทอง
รายวิชา งานลายรดน้ำ สาขาวิชาหัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การทำงานเครื่องรักเทคนิคช่างเขียนลายรดน้ำปิดทอง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของช่างไทยในงานศิลปกรรมที่มีสืบต่อจากสมัยอดีตจวบจนปัจจุบัน จะพบเห็นได้ในงานที่ถูกกระทำขึ้นเพื่อสถาบัน ชาติ ศาสนา อาทิเช่น บานประตูหน้าต่างวิหารโบสถ์ หรือ เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศกษัตริย์ไทยแทบทุกพระองค์ โดยหนังสือ "สืบสายลายทอง" เล่มนี้ จึงรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการทำงานลายรดน้ำ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติความเป็นมาของลายรดน้ำปิดทอง วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานลายรดน้ำ การเขียนน้ำยาหรดาล การเตรียมรักเช็ด การปิดทองและการรดน้ำ คำอภิธานศัพท์ (เทคนิคงานลายรดน้ำปิดทอง) รูปภาพที่นำมาใช้เป็นแบบฝึกหัดเขียนลายรดน้ำปิดทอง และตัวอย่างผลงานลายรดน้ำปิดทอง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สืบต่องานช่างประณีตศิลป์ให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 ประวัติความเป็นมาของลายรดน้ำปิดทอง
ส่วนที่ 2 วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานลายรดน้ำ
ส่วนที่ 3 การเขียนน้ำยาหรดาล
ส่วนที่ 4 การเตรียมรักเช็ด
ส่วนที่ 5 การปิดทองและการรดน้ำ
ส่วนที่ 6 คำอภิธานศัพท์ (เทคนิคงานลายรดน้ำปิดทอง)
ส่วนที่ 7 รูปภาพที่นำมาใช้เป็นแบบฝึกหัดเขียนลายรดน้ำปิดทอง
ส่วนที่ 8 ตัวอย่างผลงานลายรดน้ำปิดทอง

คำนิยม
หนังสือสืบสานลายทองเล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าเหมาะสำหรับนักศึกษาสาขา วิชาหัตถกรรมที่ศึกษาวิชาเครื่องรัก, วิชาลายรดน้ำ โดยมีเนื้อหารายละเอียดตั้งแต่เทคนิคการเขียนลวดลายขั้นตอนการผลิตงานลายรดน้ำ นอกจากนี้ยังเหมาะกับผู้ที่รัก และสนใจงานศิลปหัตถกรรมลายรดน้ำ ที่สามารถใช้เป็นคู่มือในการผลิตชิ้นงานได้เองอีกด้วย จึงนับเป็นมรดกทางศิลปะไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา นักวิชาการและผู้รักงานศิลปะที่สนใจงานลายรดน้ำเป็นอย่างมากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานเพชร ชินินทร- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167326498 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน