0
สื่อการสอนสำหรับครูประถม
การใช้สื่อการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุกสนานไปกับการเรียน มีแรงจูงใจ และมีความกระตืนรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การใช้สื่อการสอน เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสุข สนุกสนานไปกับการเรียน มีแรงจูงใจ และมีความกระตืนรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น   สื่อการสอนที่ปรากฎในหนังสือเล่มนี้ รวบรวมจากแนวคิด และประสบการณ์ของผู้เขียนตลอดกว่า 7 ปีที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สื่อการสอนเหล่านี้ได้ทดลองใช้จริงกับนักเรียนมากแล้ว และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เหมาะสมกับการนำไปใช้สอนนักเรียนวัยประถมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความยึดมั่นผูกพันกับการเรียน อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไป

สารบัญ

บทนำ
- ความหมายของสื่อการสอน
- ความสำคัญของสื่อการสอน
- ปรพเภทของสื่อการสอน
ฯลฯ

สื่อเฉพาะเรื่อง
- ตกปลาหรรษา
- วงล้อประสมคำ
- จิ๊กซอว์...ต่อกันนะ
ฯลฯ

สื่อคุมชั้นเรียน
- วงล้อหรรษา
- เปิดป้ายจับคู่
- ตพกร้าเสี่ยงโชค
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338628 (ปกอ่อน) 136 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 7 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน