0
สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.6 ฉบับสมบูรณ์แบบ
เน้นคิดวิเคราะห์ แก้ปัญญา กิจกรรมหลากหลาย มีข้อสอบ แบบประเมินผล มีคำสำคัญและิอภิธานศัพท์
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไฟฟ้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินบนผิวโลกและภายในโลก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์โลกและเทคโนโลยีอวกาศ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741857623 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 181 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน