0
สื่อการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ป. 2 ฉบับสมบูรณ์แบบ
เน้นคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา กิจกรรมหลากหลาย มีข้อสอบ แบบประเมินผล มีคำสำคัญและอภิธานศัพท์
หนังสือ99.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาศิลปะ สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา พร้อมกิจกรรม ข้อสอบ และแบบประเมินผลที่หลากหลาย ตลอดจนมีคำสำคัญและอภิธานศัพท์ท้ายเล่ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สร้างสรรค์งานศิลป์
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานศิลป์ถิ่นไทย
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สีสันของเสียง
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดนตรีพาเพลิน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดนตรีในท้องถิ่น
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การละเล่นพื้นบ้าน
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การแสดงนาฏศิลป์เบื้องต้น
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 มารยาทในการชมการแสดง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741857708 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 182 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน