0
ลด 10%
สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์
หนังสือ225.00 บาท
e-books(PDF) ?208.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สื่อดิจิทัลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ" เล่มนี้ ประกอบด้วย โลกของเทคโนโลยี โลกของการสื่อสาร โลกของข้อมูล และผลกระทบของการสื่อดิจิทัล เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาหลักสื่อใหม่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายวิชาสารสนเทศกับสื่อใหม่ รายวิชาการผลิตสื่อใหม่ และความรู้ทั่วไปทางด้านสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่คณะนิเทศศาสตร์ ตลอดจนรายวิชาสื่อใหม่ศึกษา และรายวิชาสื่อกับสังคม คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

สารบัญ

บทนำ
บทที่ 1 โลกของเทคโนโลยี
บทที่ 2 โลกของการสื่อสาร
บทที่ 3 โลกของข้อมูล
บทที่ 4 ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีต่อมิติกาลเวลาและความเป็นมนุษย์
บทที่ 5 ธุรกิจโทรทัศน์และการจัดการเนื้อหาหลังยุคดิจิทัลดิสรัปชัน
บทที่ 6 อุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลคอนเทนต์ในสถานการณ์ปัจจุบัน
บทที่ 7 เกม สื่อดิจิทัล และการสื่อสาร
บทที่ 8 สื่อดิจิทัลและงานศิลปะ
บทที่ 9 กฎหมาย การจัดการทางธุรกิจ และลิขสิทธิ์ดนตรีในยุคดิจิทัล
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160846030 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 6 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน