0
สื่อมวลชนบนเส้นทางทุนนิยม
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

…เสรีภาพของสื่อมวลชนที่เป็นองค์กรธุรกิจเป็นเสรีภาพของการเลือกที่จะ “มี” และ “ไม่มี” กล่าวคือ “เสรีภาพใด” ที่ไม่กระทบกระเทือนต่อการแสวงหากำไร ก็เลือกที่จะมีเสรีภาพนั้น แต่ถ้าเสรีภาพใดกระทบกระเทือนต่อการแสวงหากำไร ก็เลือกที่จะ “ไม่มี” เสรีภาพนั้น

                                                               (จากปกหลัง)

สารบัญ

- เศรษฐศาสตร์การเมืองของสื่อสารมวลชน
- พัฒนาการของการสื่อสารมวลชน
- จักรวรรดินิยมการสื่อสาร : อำนาจครอบโลกาภิวัตน์
- เศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่กับการจัดสรรคลื่นความถี่ในประเทศไทย
- โครงสร้างสื่อวิทยุและโทรทัศน์ในประเทศไทย
- ความไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสารในตลาดหนังสือพิมพ์กับความจริง
ในสังคมไทย
- การปฏิวัติทางอินเทอร์เน็ตและการปฏิรูปเชิงสถาบันในเอเชีย
- การปฏิรูปสื่อและการสื่อสารจะช่วยการปฏิรูปการศึกษาและสังคมได้
อย่างสำคัญ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749941799 (ปกอ่อน) 253 หน้า
ขนาด: 145 x 205 x 14 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2005
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน