0
สื่อเสริมสาระการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม.1 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

วิวิธภาษา
- บทที่ 1 ภาษาพลัง
- บทที่ 2 วิถีงามความพอเพียง
- บทที่ 3 เพื่อนกัน
- บทที่ 4 แต่งให้งามตามที่เหมาะ
- บทที่ 5 รอให้น้ำลายไหลเสียก่อน
ฯลฯ

วรรณคดีวิจักษ์
- บทนำ สมบัติวรรณคดีของไทย
- บทที่ 1 นิราศภูเขาทอง
- บทที่ 2 โคลงโลกนิติ
- บทที่ 3 สุภาษิตพระร่วง
- บทที่ 4 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
- บทที่ 5 ราชาธิราช (ตอน สมิงพระรามอาสา)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163061997 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน