0
สื่อเสริมสาระการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม.2 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

วิวิธภาษา
- บทที่ 1 พูดดีมีเสน่ห์
- บทที่ 2 ออมไว้ใส่ถุงแดง
- บทที่ 3 เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข
- บทที่ 4 ลูกผู้ชาย...ตัวเกือบจริง
- บทที่ 5 บันทึกท่องโลก
ฯลฯ

วรรณคดีวิจักษ์
- บทนำ ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย
- บทที่ 1 โคลงภาพพระราชพงศาวดาร
- บทที่ 2 บทสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวก
- บทที่ 3 ศิลาจารึกหลักที่ 1
- บทที่ 4 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก
- บทที่ 5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163062000 (ปกอ่อน) 416 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน