0
สื่อเสริมสาระการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม.3
ตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หนังสือ213.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สื่อเสริมสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ม.3" จัดทำขึ้นตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย "วิวิธภาษา" ที่มีทั้งเนื้อเรื่อง หลักภาษาไทย และการใช้ภาษา รวมกับ "วรรณคดีวิจักษ์" ที่เป็นวรรณคดี โดยได้นำมาเชื่อมโยงให้สัมพันธ์กันด้วยการเน้นการสัมพันธ์ทักษะต่างๆ ่่ทั้งการพูด การเขียน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารความคิด ความรู้สึก และจินตนาการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และแบบทดสอบ ไว้ให้นักเรียนได้ฝึกฝนสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

วิวิธภาษา
- บทที่ 1 อะไรๆ ก็ "ไม่เป็นไร"
- บทที่ 2 มองโฆษณาอย่างวรรณกรรม
- บทที่ 3 เช้าฮาเย็นเฮ
- บทที่ 4 เขียนได้ความตามรูปแบบ
- บทที่ 5 เพลงนี้มีประวัติ
ฯลฯ

วรรณคดีวิจักษ์
- บทที่ 1 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
- บทที่ 2 นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
- บทที่ 3 พระบรมราโชวาท
- บทที่ 4 อิศรญาณภาษิต
- บทที่ 5 บทพากย์เอราวัณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163061980 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 188 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน