0
สุขภาพดีตลอดไป (ฉบับปกอ่อน) : Healthy Always
Healthy Always รวบรวมข้อมูล จากการวิจัยชั้นนำของโลก แล้วเรียบเรียงออกมาอย่างเป็นระบบ ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลา ไปศึกษาหนังสืออ่านยากเล่มหนา ไม่ต้องหาความหมาย ของศัพท์วิทยาศาสตร์อันยุ่งยากซับซ้อน
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในเรื่องสุขภาพนั้น เราต้องพึ่งตัวเอง จะว่าจ้างคนอื่นมาดูแลแทนไม่ได้... เพราะเมื่อวันที่คุณอายุ 60 ปี หรือมากกว่านั้น และสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมจนเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินชีวิต คุณก็จะรู้ว่าเงินทองที่หามาและมีอยู่อย่างเหลือเฟือ ไม่มีประโยชน์อะไรมากนัก

    จาก "Healthy Aging | เกิด แก่ (ไม่) เจ็บ ตาย" หนึ่งในหนังสือสุขภาพขายดี ที่สุดแห่งปี 2019 บัดนี้ "ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ" ได้ก้าวต่อไปข้างหน้า ด้วยการค้นคว้างานวิจัยด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือที่สุด ผ่านการพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดผลด้วยตนเอง จนนำมาสู่หนังสือเล่มใหม่นี้ อันมีชื่อว่า "Healthy Always | สุขภาพดีตลอดไป" 

    นอกจากเรื่องการรักษาสุขภาพแล้ว ดร.ศุภวุฒิยังพาผู้อ่านไปสู่ความรู้พื้นฐาน เรื่องยีน ยารักษาโรคแก่ การบำบัดฟื้นฟูเซลล์ และการปรับกระบวนทัศน์ เรื่องการแก่ตัว รวมทั้งการลดความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อมซึ่งมาพร้อมกับวัย

    จะมีอะไรดีเท่ากับการมีที่ปรึกษา ผู้ยอมอ่านตำราและงานวิจัยวิทยาศาสตร์มากมาย แล้วสรุปออกมาเป็นคำอธิบายอันเรียบง่าย เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจ และนำไปใช้ในการปฏิบัติ ในวิกฤติอันยาวนานและเด่นชัดเช่นนี้ การมีสุขภาพที่ดีถือเป็นสินทรัพย์อันมีค่ายิ่งกว่าสินทรัพย์และความมั่งคั่งใด เพราะปัญญาอันผ่องใสย่อมเกิดในร่างกายที่แข็งแรง

สารบัญ

1. Good Health Is about a Good Lifestyle : สุขภาพดีเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์
2. Diet Choices : ทางเลือกของการกิน
3. Walking and Running for Your Life : เดิน–วิ่ง สำคัญกับชีวิต
4. Good Sleep = Good Health : นอนหลับให้พอ นอนหลับให้ลึก
5. It’s in the Blood : มารู้จักร่างกายตัวเอง
6. Minimizing Dementia Risks : ลดความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม
7. Aging Is a Disease That Could Be Treatable : ความแก่คือโรคที่กำลังจะรักษาได้
8. Know Your Genes : ความรู้พื้นฐานเรื่องยีน
9. Pills for Aging : ยารักษาโรคแก่
10. Therapy for Your Cells : บำบัดและฟื้นฟูเซลล์
11. Longevity: A Paradigm Shift : ปรับกระบวนทัศน์การแก่ตัว

คำนิยม
It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver.Mahatma Gandhi
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167982489 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 145 x 213 x 15 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์openbooks, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน