0
สุขภาพฝูงโคนม : การผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ
การดูแลสุขภาพฝูงโคนม เป็นการทำงานของสัตวแพทย์เพื่อช่วยเกษตรกรในการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพโค ทั้งที่มองเห็นและไม่เห็น เพื่อทำการควมคุมและแก้ไข ทำให้ฟาร์มมีประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมที่สุด
หนังสือ874.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   หนังสือ "สุขภาพฝูงโคนม : การผลิตน้ำนมอย่างมีคุณภาพ" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสัตวแพทย์หรือนักศึกษาสัตวแพทย์ที่มีความสนใจด้านสุขภาพฝูงโคนม การดูแลสุขภาพฝูงนั้น เป็นการรวมองค์ความรู้ในส่วนการเลี้ยงโคนมของสัตวบาลและการควบคุมและป้องกันโรคของสัตวแพทย์ มาบูรณาการเพื่อการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสม อันหมายถึงการทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตในปริมาณที่เหมาะสมและสร้างผลกำไรได้ ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสัตว์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะใช้ประกอบการเรียนการสอนของวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพฝูงโคแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่นายสัตวแพทย์ นักวิชาการ เกษตรกร, และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม สำหรับการนำไปปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมโคนมในประเทศไทย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การดูแลสุขภาพฝูงและคุณภาพน้ำนมดิบ
- บทที่ 1 นมสดและมาตรฐานการผลิตน้ำนม
- บทที่ 2 คุณภาพน้ำนมและปัญหาเต้านมอักเสบ

ส่วนที่ 2 องค์ความรู้ในงานดูแลสุขภาพฝูง
- บทที่ 3 หลักการดูแลสุขภาพฝูง
- บทที่ 4 ระบาดวิทยาในการดูปลสุขภาพฝูง
- บทที่ 5 เศรษฐศาสตร์สุขภาพสัตว์เบื้องต้น
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 การปฏิบัติงานดูแลสุขภาพฝูงโคนม
- บทที่ 9 การวินิจฉัยโรคในฟาร์มโคนม
- บทที่ 10 โครงสร้างงานบริการสัตวแพทย์ด้านสุขภาพฝูง
- บทที่ 11 ข้อมูลในฟาร์มโคนม
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต
- บทที่ 15 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตน้ำนม
- บทที่ 16 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำนมและเต้านมอักเสบ
- บทที่ 17 ปัจจัยที่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์
- บทที่ 18 ปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตน้ำนม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334477 (ปกอ่อน) 650 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 30 มม.
น้ำหนัก: 1165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน