0
สุขศาสตร์ปศุสัตว์
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่สุขศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยการจัดการการเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม โรงเรือน อาหาร น้ำดื่ม การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
หนังสือ399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สุขศาสตร์ปศุสัตว์" เล่มนี้ มีเนื้อหามุ่งเน้นที่สุขศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยการจัดการการเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม โรงเรือน อาหาร น้ำดื่ม การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ การจัดการของเสีย รวมทั้งการป้องกันโรค โดยนำเสนอเนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เช่น หลักสุขศาสตราสำหรับการเลี้ยงสัตว์ สุขศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ สุขศาสตร์พื้นฐานสำหรับโรงเรือน สุขศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรือนไก่ สุขศาสตร์สำหรับอาหารสัตว์ ฯลฯ รวมถึงสุขศาสตร์สำหรับการจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรค เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา สัตวแพทย์ และสัตวบาลได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนวิชาสุขศาสตร์สัตว์ ตลอดจนใช้เป็นแหล่งอ้างอิงของสัตวแพทย์และสัตวบาลที่ปฏิบัติงานในฟาร์ม รวมถึงผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 หลักสุขศาสตร์สำหรับการเลี้ยงสัตว์
บทที่ 2 สุขศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ
บทที่ 3 สุขศาสตร์พื้นฐานสำหรับโรงเรือนสัตว์
บทที่ 4 สุขศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรือนไก่
บทที่ 5 สุขศาสตร์สำหรับอาหารสัตว์
บทที่ 6 สุขศาสตร์สำหรับน้ำดื่มสัตว์
บทที่ 7 สุขศาสตร์สำหรับการทำความสะอาดและการใช้ยาฆ่าเชื้อ
บทที่ 8 สุขศาสตร์สำหรับการจัดการของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
บทที่ 9 สุขศาสตร์สำหรับการป้องกันโรค

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334606 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 565 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน