0
สุดทางเดินของชีวิต (PDF)
คนเรามีชีวิตอยู่เพื่อการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน สุดท้ายก็ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ ความว่างเปล่า และต้องคืนสภาพร่างกายกลับสู่ความเป็นธรรมชาติต่อไป
e-books(PDF) ?79.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

มีใครบางคนบอกว่าชีวิตก็เหมือนกับการเดินทาง ถ้าเราต้องการให้จุดจบของชีวิตเป็นอย่างไร ต้องการให้โลกจดจำเราอย่างไร ให้เขียนไว้บันทึกไว้ในหนังสือณาปนกิจของตัวเองตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ หนังสือเล่มนี้ บอกเล่าการเดินทางช่วงชีวิตหนึ่งของชายชราคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวมากมายระหว่างทางเดินของชีวิต และได้กลายเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตให้กับใครหลายๆคน
คนเรามีชีวิตอยู่เพื่อการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน สุดท้ายก็ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ ความว่างเปล่า และต้องคืนสภาพร่างกายกลับสู่ความเป็นธรรมชาติต่อไป
?

สารบัญ

- เริ่มต้นนับเวลาถอยหลัง
- บันทึกของชีวิต
- ลูกศิษย์คนสุดท้าย
- ปล่อยวางทุกสิ่ง
- สิ่งที่พ่ออยากจะบอก
- เป็นเพราะดวง
- ยากเกินเยียวยา
- เริ่มเข้าจุดสิ้นสุดการเดินทาง
- จุดสิ้นสุดของการเดินทาง
- ประวัติผู้เขียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีใครบางคนบอกว่าชีวิตก็เหมือนกับการเดินทาง ถ้าเราต้องการให้จุดจบของชีวิตเป็นอย่างไร ต้องการให้โลกจดจำเราอย่างไร ให้เขียนไว้บันทึกไว้ในหนังสือณาปนกิจของตัวเองตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หนังสือเล่มนี้ บอกเล่าการเดินทางช่วงชีวิตหนึ่งของชายชราคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวมากมายระหว่างทางเดินของชีวิต และได้กลายเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตให้กับใครหลายๆคน คนเรามีชีวิตอยู่เพื่อการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินไปทางไหน สุดท้ายก็ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ ความว่างเปล่า และต้องคืนสภาพร่างกายกลับสู่ความเป็นธรรมชาติต่อไป ?

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840094919 (PDF) 37 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน