0
ลด 15%
สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สรุปเนื้อหา และเทคนิคที่สำคัญ แบบฝึกประจำบท พร้อมเฉลย จะเฉียบคมและถูกทาง ต้องอ่านเล่มนี้เท่านั้น!
หนังสือ101.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาตรงตามการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และยังได้สอดแทรกเนื้อหาที่เกินหลักสูตรพร้อมทั้งเทคนิคคิดลัดต่าง ๆ ตามที่ผู้เขียนเห็นว่าสำคัญ เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่าการที่จะศึกษาคณิตศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้ศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และจะต้องมีเทคนิคคิดลัดต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาโจทย์และแข่งขันกับเวลาได้อย่างรวดเร็ว

สารบัญ

บทที่ 1 เลขยกกำลัง
- เลขยกกำลัง
- รากที่ n ของจำนวนจริงและจำนวนจริงในรูปกรณฑ์
- การทำโจทย์เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นตัวแปร
ฯลฯ

บทที่ 2 ฟังก์ชัน
- ความสัมพันธ์
- ฟังก์ชัน
- ฟังก์ชันเชิงเส้น
ฯลฯ

บทที่ 3 ลำดับและอนุกรม
- ลำดับ
- การเขียนลำดับ
- ลำดับเลขคณิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017858 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน