0
สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1 (เพิ่มเติม)
สรุปเนื้อหา และเทคนิคที่สำคัญ แบบฝึกประจำบท พร้อมเฉลย เนื้อหา ฟังก์ชันตรีโกณมิติ เมทริกซ์ เวกเตอร์
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดเสริมทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ตรงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครบทุกบท ทุกหัวข้อ อีกทั้งโจทย์ข้อสอบท้ายบทและเฉลยละเอียด ใช้ประกอบการเรียน เตรียมตัวสอบกลางภาคและปลายภาค หรือทบทวนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
- ตรีโกณมิติ
- ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
- ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ
ฯลฯ

บทที่ 2 เมทริกซ์
- เมทริกซ์
- การระบุตำแหน่งของสมาชิกของเมทริกซ์
- สัญลักษณ์ของเมทริกซ์
ฯลฯ

บทที่ 3 เวกเตอร์
- เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์
- การบวกเวกเตอร์
- การลบเวกเตอร์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018268 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน