0
สุดยอดคำนวณและเทคนิคคิดลัด คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) ม.6
สรุปเนื้อหาและเทคนิคที่สำคัญ แบบฝึกประจำบท พร้อมเฉลย จะเฉียบคมและถูกทาง ต้องอ่านเล่มนี้เท่านั้น เนื้อหาความกหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
หนังสือ103.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาและเทคนิคคิดลัดวิชาคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.6 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) อธิบายเนื้อหาครบถ้วนทุกบทและสอนเทคนิคคิดลัด พร้อมทั้งรวบรวมโจทย์และแนวข้อสอบให้ฝึกทำท้ายบท พร้อมเฉลยอธิบายวิธีคิดอย่างละเอียด

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
- สถิติศาสตร์
- คำสำคัญในสถิติศาสตร์
- ประเภทของข้อมูล
- สถิติศาสตร์เชิงพรรณนาและสถิติศาสตร์เชิงอนุมาน

บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพ
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยตารางความถี่
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแผนภาพ
- แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2
- เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่
- การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพ
- ค่ากลางของข้อมูล
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018640 (ปกอ่อน) 116 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 6 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน