0
สุดยอดนักบริหารเงินมืออาชีพ : Career in Finance (Revised Edition)
เป็นการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย เพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นเรื่องใหม่ ๆ อาทิ FinTech แต่ยังคงมุ่งเน้นให้คำแนะนำสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือเพิ่มเรียนจบ ให้มองลู่ทางของตัวเองในอนาคต
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "วิขาชีพในสายการเงินการลงทุน" ตั้งแต่แนวทางการศึกษา รวมถึงการสอบเพื่อให้ได้คุณวุฒิต่าง ๆ ทั้ง CFA และคุณวุฒิอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ต้องการเข้าสู่สายวิชาชีพการเงินมีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อม

    เพิ่มเติมเนื้อหาในเรื่องใหม่ ๆ เช่น FinTech แต่ยังคงมุ่งเน้นให้คำแนะนำสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยหรือที่เพิ่งเรียนจบ ให้เริ่มคิดและมองลู่ทางของตัวเองในอนาคต ทั้งเรื่องสาขาอาชีพ ขั้นตอนและคุณสมบัติของการขอใบอนุญาตเพื่อประกอบวิชาชีพ การเลือกเรียนในระดับปริญญาโทด้านการเงิน การเตรียมตัวสอบ Chartered Financial Analyst (CFA) รวมไปถึงการสมัครงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

สารบัญ

เส้นทางอาชีพของนักบริหารเงิน
- ทางเลือกอาชีพในสายงานจัดการลงทุน
- ทางเลือกอาชีพในสายงานหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ
- ทางเลือกอาชีพในสายงาน Wealth Management & Private Banking
- กองทุน 3 ประเภท ภายใต้การบริหารของผู้จัดการกองทุน

"วิชาชีพ" ในสายงานจัดการลงทุน
- วิชาชีพ : ผู้จัดการกองทุน (Fund Manager)
- วิชาชีพ : นักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analyst)
- วิชาชีพ : ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)
ฯลฯ

CFA : The Gold Standard
- CFA คืออะไร
- CFA Level I-III มีเนื้อหาอะไรบ้าง?
- เคล็ดลับ 10 ข้อสำหรับการเตรียมสอบ CFA
ฯลฯ

โรงเรียนสอนนักการเงิน
- MBA กับ MS Finance เรียนอะไรดี?
- เรียนปริญญาโทพร้อมเตรียมสอบ CFA เลยได้ไหม?
- อยากเรียนโรงเรียนดี ๆ ต้องทำอย่างไร
ฯลฯ

รู้จักนักบริหารเงินมืออาชีพ
- สายงานจัดการลงทุน
- สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์
- สายวาณิชธนกิจและที่ปรึกษาทางการเงิน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164975507 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วิน พรหมแพทย์
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน