0
สุดยอดวรรณกรรมพุทธประวัติและบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนา (Book Set : 3 เล่ม)
หนังสือชุด "สุดยอดวรรณกรรมพุทธประวัติและบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนา" มี 3 เรื่อง ด้วยกัน ตามรอยพุทธประวัติ, เกิดครั้งพุทธกาล, พระเจ้าอโศกมหาราช พุทธศาสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่
ผู้เขียน ส.พลายน้อย
หนังสือ1,016.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สุดยอดวรรณกรรมพุทธประวัติและบุคคลสำคัญทางพระพุทธศาสนา" เล่มนี้ ซึ่งได้รวบรวมไว้ด้วยกัน 3 เล่มด้วยกัน อาทิ

    "พระเจ้าอโศกมหาราช พุทธศาสนูปถัมภกผู้ยิ่งใหญ่ (ปกแข็ง)"    เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นตำนานจึงปรากฏในคัมภีร์และพงศาวดารโบราณหลายเล่ม ซึ่งเนื้อความตรงกันบ้างต่างกันบ้าง เรื่องราวบางอย่างก็แปลกพิสดารอย่างน่าสนใจ ส.พลายน้อย จึงนำมาเล่าให้ฟังโดยสังเขปเพื่อผู้อ่านจะได้ความรู้เชิงเปรียบเทียบ เพราะยากจะยืนยันได้ว่าตำนานเล่มใดถูกต้อง

    "ตามรอยพุทธประวัติ (ปกแข็ง)"    เป็นหนังสือรวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากพุทธประวัติ เช่น ประวัติเมือง สถานที่ หรือบุคคลสำคัญ บางตอนเป็นการเล่าขยายเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้กล่าวถึงโดยละเอียดในพุทธประวัติ เล่าเป็นตอนสั้นๆ 41 ตอน ตัวอย่างชื่อตอน ได้แก่ นครกบิลพัสดุ์ พระสิริมหามายา ปราสาทสามฤดู ณ ร่มไม้ราชายตนะ ฆราวาสคนแรกที่เป็นพระอรหันต์ เป็นต้น โดยมีภาพประกอบสวยงามทั้งเล่ม

    "เกิดครั้งพุทธกาล (ปกแข็ง)" เล่มนี้ เป็นเรื่องขยายความบางตอนที่กล่าวไว้ใน "ตามรอยพุทธประวัติ" ให้พิสดารชัดเจนยิ่งขึ้น และเก็บเหตุการณ์และพฤติกรรมของบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพระบรมศาสดา ที่ทำให้พระศาสนาเจริญยิ่งขึ้นก็มี และทำให้เกิดความแตกแยกมัวหมองก็มี ถือเป็นการชำระประวัติของบุคคลที่หาอ่านเรื่องราวที่ต่อเนื่องได้ยาก อาทิ พระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าปเสนทิโกศล พระเทวทัต โดยได้พยายามหารายละเอียดมาเรียบเรียงไว้ ซึ่งบางเหตุการณ์ที่มาจากคนละแหล่งข้อมูลแล้วมีความขัดแย้ง ผู้เขียนก็ได้ยกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นมาเทียบเคียงกันให้ผู้อ่านได้สังเกตและพิจารณา ฉะนั้นจึงคิดว่าผู้อ่านคงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4400000326890 (ปกแข็ง) 0 หน้า
ขนาด: 153 x 220 x 70 มม.
น้ำหนัก: 1755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์คำ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน