0
สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 และ Gifted โรงเรียนมัธยมชื่อดัง
ตัวอย่างข้อสอบสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมโจทย์ภาษาอังกฤษซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ มีระดับความยากและพลิกแพลงตามแนวข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งแบบภาคปกติและภาคพิเศษ โดยมีเฉลยแบบละเอียดทุกข้อ เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านทำความเข้าใจและประเมินผลคะแนนที่ทำได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

- สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4
- สุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
- เฉลยสุดยอดโจทย์ยากภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311020 (ปกอ่อน) 220 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน