0
สุดยอด Concept เด็ด พิชิตคณิตอัจฉริยภาพ ป.1-3 (PDF)
เตรียบสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท. ป.1-3) เตรียมความพร้อม เสริมทักษะความรู้คณิตศาสตร์ให้แข็งแกร่ง
หนังสือ240.00 บาท
e-books(PDF) ?260.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สุดยอด Concept เด็ด พิชิตคณิตอัจฉริยภาพ ป.1-3" เนื้อหาแบ่งเป็นคอนเซปต์ 36 คอนเซปต์ ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง ครอบคลุมแนวข้อสอบคณิต สสวท. ป.3 แต่ละคอนเซปต์ประกอบด้วย สรุปแนวคิด แบบฝึกหัด และเฉลยอย่างละเอียด ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ในการสอบจริงได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียน สอน สอบ ติว เหมาะกับนักเรียนที่เตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์ โครงการอัจฉริยภาพฯ สสวท. ป.3 และผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ

Concept 1 จำนวนและตัวเลข
Concept 2 ลำดับอนุกรม และ แบบรูปของจำนวนนับ
Concept 3 การกรทำทางคณิตศาสตร์ (+,-,x,?) ในกรณีไม่มีวงเล็บ
Concept 4 การกระทำทางคณิตศาสตร์ (operation)
Concept 5 การแก้สมการทางคณิตศาสตร์
Concept 6 ตัวประกอบของจำนวนนับ
Concept 7 การบวก ลบ คูณและหารเศษส่วน
Concept 8 การบวก ลบ คูณและหารทศนิยม
Concept 9 เลขยกกำลัง
Concept 10 รากที่ 2 และรากที่ 3
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836499 (PDF) 416 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน