0
สุนทรียศาสตร์ ตะวันตก : Western Aesthetics
ทรรศนะความงามของ มอร์ริส ไวทซ์ (Morris Weitz) ช่วยให้คำตอบทางสุนทรียศาสตร์เป็นคำตอบแบบปลายเปิด เป็นการเตือนสติผู้ศึกษาให้ต้องทบทวน และพิจารณาเลือกใช้ในรูปแบบเปิดกว้าง
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เนื้อหาสาระ "ความรู้สุนทรียศาสตร์ ตะวันตก" นักปรัชญาตะวันตกได้แสดงทรรศนะความงามไว้ 8 ทฤษฎี รองศาสตรจารย์ไพโรจน์ ชมุนี ได้นะเนื้อหาสาระเหล่านั้น มาเรียบเรียงให้กระชับและจัดลำดับทรรศนะความงามเชิงประวัติศาสตร์ว่า มูลเหตุของการเกิดทฤษฎี ทฤษฎีเกิดก่อนเกิดหลัง ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีมีข้อเด่นข้อด้อยอย่างไร ทำให้ผู้ศึกษาวิชาสุนทรียศาสตร์ได้ประโยชน์เชิงประวัติศาสตร์ และได้ความลึกซึ้งในสาระทฤษฎีพร้อมกัน

    หน้าที่ของทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ไม่ใช่การพัฒนานำไปสู่ทฤษฎีที่สมบูรณ์ที่สุด แต่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของศิลปะอย่างละเอียดดีที่สุด...แต่ละทฤษฎีไปคนละทาง แต่ยังมีประโยชน์ ในการให้ความสว่าง ศิลปะคืออะไร Sub Concept กลายเป็นสิ่งจำเป็น เพราะชี้ให้เห็นเฉพาะบางกรณี เช่น ศิลปะดาดา ที่สร้างงานศิลปะมาจากวัตถุสำเร็จรูป...Conceptual Art as Formless…ดังนั้นศิลปะจึงเป็นคอนเซ็ปเปิด อธิบายตายตัวไม่ได้

สารบัญ

บทที่ 1 สุนทรียศาสตร์คืออะไร
บทที่ 2 ความงามและสุนทรียศาสตร์
บทที่ 3 ศิลปะ เพื่ออะไร
บทที่ 4 รสนิยม
บทที่ 5 ทฤษฎีศิลปะ I
บทที่ 6 ทฤษฎีศิลปะ II
บทที่ 7 ทฤษฎีเกมและบทบาทของทฤษฎีศิลปะ
บทที่ 8 การรับรู้ในความงาม รสนิยมและระยะทางของจิต

คำนิยม
แต่ละทฤษฎีไปคนละทาง แต่ยังมีประโยชน์ในการให้ความสว่างว่า ศิลปะคืออะไร Sub Concept กลายเป็นสิ่งจำเป็น เพราะชี้ให้เห็นเฉพาะบางกรณี เช่น ศิลปะดาดา ที่ฟอร์มมาจากวัตถุสำเร็จรูป Conceptual art as Formless art ดังนั้นศิลปะจึงเป็นคอนเซ็ปเปิด อธิบายตายตัวไม่ได้มอร์ริส ไวทซ์ (Morris Weitz)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746416092 (ปกอ่อน) 80 หน้า
ขนาด: 210 x 256 x 7 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน