0
สูตรคณิต ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ผู้เขียน The Mentor
หนังสือ114.00 บาท
e-books(PDF) ?120.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "สูตรคณิต ม.ต้น" เล่มนี้ ได้รวบรวมสูตรและกฎของวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น (ม.1-2-3) ไว้อย่างครบถ้วน ครอบคลุม และตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับเตรียมความพร้อมของน้อง ๆ ม.ต้น ในการเรียนและการสอบวิชาคณิตศาสตร์ให้เข้าใจเนื้อหาชัดเจนยิ่งขึ้น

สารบัญ

- จำนวนเต็ม
- ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
- เลขยกกำลัง
- เศษส่วนและทศนิยม
- การประมาณค่า
- คู่อันดับและกราฟ
- สมการและอสมการ
- ระบบสมการเชิงเส้น
- เส้นตรงและมุม
- มาตราวัด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162137785 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 130 x 183 x 9 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน