0
สูตรลัด ฟื้นฟู ปูพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ จนพูด อ่าน เขียนได้
รวบรวม 31 สูตรลัดภาษาอังกฤษ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น โดยจะวางรากฐานภาษาอังกฤษอย่างมั่นคง และค่อยเป็นค่อยไป แยกหมวดหมู่ชัดเจน เรียนรู้ด้วยตนเองก็เก่งได้
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สูตรลัด ฟื้นฟู ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษจน พูด อ่าน เขียน ได้" เล่มนี้ ได้รวบรวม 31 สูตรลัดภาษาอังกฤษ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น โดยจะวางรากฐานภาษาอังกฤษอย่างมั่นคง และค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งมีการแจกแจงเรื่องไวยากรณ์ที่สำคัญเอาไว้ อาทิ คำนาม คำกริยา พร้อมมีตัวอย่างประกอบ นอกจากนี้ในแต่ละสูตร จะมี Do you know? ที่สอนเรื่องไวยากรณ์เพิ่มเติมเข้ามา เปรียบเสมือนเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เพื่อให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น พร้อมกันนี้มีแบบฝึกไว้ให้ฝึกแปลเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะด้านการแปลให้กับผู้อ่าน และสร้างความมั่นใจในเรื่องที่ได้เรียนรู้กันไปในแต่ละสูตรอีกด้วย

สารบัญ

สูตรที่ 1 การใช้คำนาม
สูตรที่ 2 วิธีแต่งประโยคอย่างง่าย การเปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม
สูตรที่ 3 การใช้ do not, should, this, that, my, your, his, her, its, their, our
สูตรที่ 4 การใช้ can, return home, return to, come home, come to
สูตรที่ 5 การใช้ Question Word (what, when, where, why, how)
สูตรที่ 6 การใช้ Adjective
สูตรที่ 7 การใช้ home, house และ sick, ill
สูตรที่ี 8 การใช้ May
สูตรที่ 9 ประโยคปฏิเสธที่ใช้ do not กับ not
สูตรที่ 10 การใช้ cry และ weep
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165780575 (ปกอ่อน) 414 หน้า
ขนาด: 135 x 200 x 19 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Book Maker, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน