0
สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย : เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน
พร้อมตัวอย่างเอกสารทางกฎหมาย ข้อบังคับ พินัยกรรม ธรรมนูญครอบครัว
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทย : เพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน" ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน ครอบคลุมเนื้อหาทั้งด้านกฎหมาย ธุรกิจ จิตวิทยาในครอบครัว และหลักธรรมในการทำธุรกิจ เรียกได้ว่าเป็นการกลั่นมาจากประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอย่างยาวนานของผู้เขียน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจแถวหน้าของเมืองไทย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะเริ่มทำธุรกิจ หรือผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้ว และจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนส่งต่อไปถึงคนรุ่นต่อไปได้อย่างราบรื่น

สารบัญ

ส่วนที่ 1 โครงสร้างปัญหาและแนวทางแก้ไข
ส่วนที่ 2 6C - สูตรสำเร็จความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย
ส่วนที่ 3 การวางแผนกับกฎหมาย
ส่วนที่ 4 กรณีศึกษา
บทส่งท้าย สูตร 6C กับบทละคร "เลือดข้นคนจาง"

คำนิยม
โดยรวมแล้ว ผมเห็นว่าหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเล่มนี้ มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตระหนัก เข้าใจ วางแผน และเป็นคู่มือให้ลงมือปฏิบัติ เพื่อการสืบทอดที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทยดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์- ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164150492 (ปกอ่อน) 388 หน้า
ขนาด: 146 x 208 x 22 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน