0
สูตร...(ไม่ลับ) จากภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน...สู่ธุรกิจเงินล้าน
เผยหลากหลายสูตร เกษตรอินทรีย์ จากปราชญ์ชาวบ้าน
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คู่มือเล่มนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน เเละนำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี้เริ่มจากความพออยู่พอกินอย่างเป็นเป็นสุขในท้องถิ่น เเละไม่ได้หมายความว่าภูมิปัญญาเหล่านี้จะเป็นภูมิปัญญาที่ใช้อย่างพอเพียง เพียงอย่างเดียว เเต่สามารถต่อยอดเป็นธุรกิจเงินล้านได้ ซึ่งเป็นโอกาสของเเต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะปิดกั้นได้ เเต่ก็ได้เริ่มต้นมาจากการ "พอเพียง" ในท้องถิ่นนั้น ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีเลิศ ในท้องถิ่นทั้งสิ้น ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันชั้นดีเลิศ เเต่จะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเเละชุมชน

สารบัญ

- ปราชญ์ชาวบ้านกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การขยายพันธุ์พืช
- หลากหลายสูตรการทำสารสกัดศัตรูพืชและฮอร์โมน
- หลากหลายสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การเผาถ่านแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
- บทสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167466408 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน